To install click the Add extension button. That's it.

The source code for the WIKI 2 extension is being checked by specialists of the Mozilla Foundation, Google, and Apple. You could also do it yourself at any point in time.

4,5
Kelly Slayton
Congratulations on this excellent venture… what a great idea!
Alexander Grigorievskiy
I use WIKI 2 every day and almost forgot how the original Wikipedia looks like.
Live Statistics
Spanish Articles
Improved in 24 Hours
Added in 24 Hours
What we do. Every page goes through several hundred of perfecting techniques; in live mode. Quite the same Wikipedia. Just better.
.
Leo
Newton
Brights
Milds

Archivo:Melting icecubes.gif

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Hi ha aigua en molts llocs: als núvols, als rius, a les zones nevades i a la mar. També, on no la podem veure, com és el cas de l’aire, el nostre cos, els ali- ments i davall de terra. A més, l’aigua canvia d’un lloc a un altre. L’aigua és indispensable per a la vida dels éssers humans, dels animals i de les plantes. Així mateix, és part important de la riquesa d’un país; per això hem d’aprendre a no malgastar-la. Un 70% del nostre cos està constituït per aigua, i sense aquesta no seria possible l’existència dels éssers vius. A més d’aigua per a beure, els éssers humans utilitzem aigua en quasi to- tes les nostres accions: preparar aliments, llavar roba, arreglar-nos, regar els cultius, produir energia, etc. L’aigua és un líquid incolor, insípid i inodor; és a dir, no té color, ni sabor ni olor. Després de l’aire, l’aigua és l’element més indispensable per a l’existència de la humanitat. Per aquest motiu, és preocupant que l’obtenció i conser- vació d’un bé tan preat es convertisca en un problema crucial; per això hem de començar a actuar.

Resumen

Descripción
English: A time-lapse animation of icecubes melting in a glass (50 minutes).
Français : Une animation en accéléré de glaçons fondant dans un verre (sur 50 minutes).
Italiano: Animazione in time-laps di cubetti di ghiaccio che si sciolgono in un bicchiere in 50 minuti.
Deutsch: Zeitrafferaufnahme von Eiswürfeln, die innerhalb von 50 Minuten in einem Glas schmelzen.
Fecha
Fuente Trabajo propio
Autor Moussa

Licencia

Public domain Este trabajo ha sido liberado al dominio público por su autor, I, Mysid. Esto aplica para todo el mundo.
En algunos países esto puede no ser legalmente factible; si ello ocurriese:
I, Mysid otorga a cualquier persona el derecho de usar este trabajo para cualquier propósito, sin ningún tipo de condición, a menos que éstas sean requeridas por la ley.

Basis of this page is in Wikipedia. Text is available under the CC BY-SA 3.0 Unported License. Non-text media are available under their specified licenses. Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.