To install click the Add extension button. That's it.

The source code for the WIKI 2 extension is being checked by specialists of the Mozilla Foundation, Google, and Apple. You could also do it yourself at any point in time.

4,5
Kelly Slayton
Congratulations on this excellent venture… what a great idea!
Alexander Grigorievskiy
I use WIKI 2 every day and almost forgot how the original Wikipedia looks like.
What we do. Every page goes through several hundred of perfecting techniques; in live mode. Quite the same Wikipedia. Just better.
.
Leo
Newton
Brights
Milds

From Wikipedia, the free encyclopedia

Kaba Ma Kyei
English: Till the End of the World
ကမ္ဘာမကြေ
'Kaba Ma Kyei' sheet music.jpg

National anthem of  Myanmar
Also known as"Kaba Ma Kyay" (English: "Till the End of the World")
LyricsSaya Tin, 1947
MusicSaya Tin, 1930
Published20 July 1930
Adopted22 September 1947
Audio sample
"Kaba Ma Kyei" (instrumental, abridged)

"Kaba Ma Kyei" (ကမ္ဘာမကြေ [ɡəbà mə tɕè] 'Till the End of the World') is the Burmese national anthem and has been the national anthem of Myanmar since 1947. It consists of two parts, the first is a traditional Burmese style section, before transitioning into the second half, a Western-style orchestra.

History

The melody and lyrics were written by Saya Tin[1] and adopted as the Burmese national anthem in 1947.

According to the 2008 Constitution of Myanmar, the complete version of "Kaba Ma Kyei" is specified as consisting of both the traditional Burmese style and Western-style sections.[2] The complete version is usually used on domestic occasions.[3]

A long-standing tradition is that those who sing Kaba Ma Kyei bow at the end, as a show of respect for the nation and its state anthem.

Lyrics

Burmese lyrics

Burmese script
[4]
IPA transcription
MLC transcription

တရားမျှတ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေ၊
တို့ပြည်၊ တို့မြေ၊
များလူခပ်သိမ်း၊ ငြိမ်းချမ်းစေဖို့၊
ခွင့်တူညီမျှ၊ ဝါဒဖြူစင်တဲ့ပြည်၊
တို့ပြည်၊ တို့မြေ၊
ပြည်ထောင်စုအမွေ၊ အမြဲတည်တံ့စေ၊
အဓိဋ္ဌာန်ပြုပေ၊ ထိန်းသိမ်းစို့လေ။

(ကမ္ဘာမကျေ၊ မြန်မာပြည်၊
တို့ဘိုးဘွား အမွေစစ်မို့ ချစ်မြတ်နိုးပေ။)
ပြည်ထောင်စုကို အသက်ပေးလို့ တို့ကာကွယ်မလေ၊
ဒါတို့ပြည် ဒါတို့မြေ တို့ပိုင်နက်မြေ။
တို့ပြည် တို့မြေ အကျိုးကို ညီညာစွာတို့တစ်တွေ
ထမ်းဆောင်ပါစို့လေ တို့တာဝန်ပေ အဖိုးတန်မြေ။
[2]

[təjá m̥ja̰ ta̰ lʊʔ laʔ tɕʰɪ́n nɛ̰ mə t̪wè]
[do̰ pjè do̰ mjè]
[mjá lù kʰaʔ t̪éɪɲ ɲéɪɰ̃ dʑán zè bo̰]
[kʰwɪ̰n tù ɲì m̥ja̰ wàda̰ pʰjù sɪ̀n dḛ pjè]
[do̰ pjè do̰ mjè]
[pjì dàʊn zṵ ʔəmwè ʔəmjɛ́ tì da̰n zè]
[ʔədeɪʔtʰàm pjṵ bè tʰéɪn t̪éɪn zo̰ lè]

[ɡəbà mə tɕè mjəmà pjè]
[do̰ bó bwá ʔəmwè sɪʔ mo̰ tɕʰɪʔ mjaʔ nó bè]
[pjì dàʊn zṵ ɡò ʔət̪ɛʔ pé lo̰ do̰ kà ɡwɛ̀ məlè]
[dà do̰ pjè dà do̰ mjè do̰ pàɪn nɛʔ mjè]
[do̰ pjè do̰ mjè ʔətɕó ɡò ɲì ɲà zwà do̰ dədwè]
[tʰán sʰàʊm bà zo̰ lè do̰ tà wʊ̀m bè ʔəpʰó tàm mjè]

ta.ra: hmya. ta. lwat lap hkrang: nai. ma. swe
tui. prany tui. mre
mya: lu hkap sim: ngrim: hkyam: ce hpo.
hkwang. tu nyi hmya. wada. hpyu cang tai. prany
tui. prany tui. mre
prany htaung cu. a mwi a.mrai: tany tam. ce
a.dhithtan pru. pe htin: sim: cui. le

kambha ma. kye / mranma prany /
tui. bhui: bwa: a.mwe cac mui. hkyac mrat nui: pe //
prany htaung cu. kui a.sak pe: lui. tui. ka kwai ma.le /
da tui. prany da tui. mre tui. puing nak mre //
tui. prany tui. mre a.kyui: kui nyi nya cwa tui. ta.twe
htam: hcaung pa sui. le tui. ta wan pe a. hpui: tan mre //

References

  1. ^ "Kaba Ma Kyei" at nationalanthems.info
  2. ^ a b Constitution of the Republic of the Union of Myanmar (2008) Chapter 13 State Flag, State Seal, National Anthem and the Capital. Article 439 (a). Page 176. (in Burmese)
  3. ^ Close down on Myanmar National Radio[permanent dead link]
  4. ^ "ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ နိုင်ငံတော်သီချင်းဥပဒေ (နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥပဒေအမှတ်၁၀/၂၀၁၀) ၁၃၇၂ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၁၃ ရက် (၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်)" (in Burmese). Retrieved 10 September 2020.

External links

This page was last edited on 14 January 2021, at 13:21
Basis of this page is in Wikipedia. Text is available under the CC BY-SA 3.0 Unported License. Non-text media are available under their specified licenses. Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.