To install click the Add extension button. That's it.

The source code for the WIKI 2 extension is being checked by specialists of the Mozilla Foundation, Google, and Apple. You could also do it yourself at any point in time.

4,5
Kelly Slayton
Congratulations on this excellent venture… what a great idea!
Alexander Grigorievskiy
I use WIKI 2 every day and almost forgot how the original Wikipedia looks like.
Live Statistics
English Articles
Improved in 24 Hours
Added in 24 Hours
What we do. Every page goes through several hundred of perfecting techniques; in live mode. Quite the same Wikipedia. Just better.
.
Leo
Newton
Brights
Milds

File:Star of David2.svg

From Wikipedia, the free encyclopedia

Summary

Тази геометрична конфигурация, наречена завездата на Давид, всъщност е закодиран символ на това, в какво наистина вярват евреите и доколко и те като човешки същества са напреднали в познанието. По начетените хора знаят, че като се изключи религиозното преобличане на тази звезда, двата преплетени триъгълника означават най-общо физически символи на природни сили, които еврейските мъдреци признават или осъзнават като градивни за живота на хората и в природата. Още по-начетени други хора, които са успели да възстановят основата на всеобщото древно учение Отрис, използвано от хората в Светлия град (наричан Атлантида, Небесния град, Градът на Слънцето и т.н.), разбират ... Тони Колев (по материали на BGworld; trakbooks@yahoo.com )

Трите страни на триъгълниците, вплетени един в друг, изобразяват съответно и трите основни части както на човека, така и на Свемогъщия ни Бог, а именно: Дух, Душа и Тяло, а на Свещения Бог: Отец, Святи Дух и Исус - синът на живия Бог. Символът е за вяра и връзка на човека с Бог.

допълнил: Д. Тодоров

Licensing

Public domain This image of simple geometry is ineligible for copyright and therefore in the public domain, because it consists entirely of information that is common property and contains no original authorship.
Heptagon

This is incorrect description of the Star of David in Bulgarian. Jesus Christ has nothing to do with Star of David.

Basis of this page is in Wikipedia. Text is available under the CC BY-SA 3.0 Unported License. Non-text media are available under their specified licenses. Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.