To install click the Add extension button. That's it.

The source code for the WIKI 2 extension is being checked by specialists of the Mozilla Foundation, Google, and Apple. You could also do it yourself at any point in time.

4,5
Kelly Slayton
Congratulations on this excellent venture… what a great idea!
Alexander Grigorievskiy
I use WIKI 2 every day and almost forgot how the original Wikipedia looks like.
Live Statistics
English Articles
Improved in 24 Hours
Added in 24 Hours
What we do. Every page goes through several hundred of perfecting techniques; in live mode. Quite the same Wikipedia. Just better.
.
Leo
Newton
Brights
Milds

Church of the Virgin Hodegetria, Mušutište

From Wikipedia, the free encyclopedia

Church of the Virgin Hodegetria
Црква Св. Богородице Одигитрије
Mušutište.jpg
Church of Virgin Hodegetria before destruction
Religion
AffiliationSerbian Orthodox
Location
LocationMušutište, Kosovo[a]
Architecture
FounderJovan Dragoslav
Completed1315
Demolished1999
Official name: Crkva Sv. Bogorodice Odigitrije
TypeCultural monument of Exceptional Importance
Designated27 November 1948
Reference no.SK 1414

The Church of the Virgin Hodegetria (Serbian: Црква Богородице Одигитриjе, romanizedCrkva Bogorodice Odigitrije) was a 14th-century Serbian Orthodox church in Mušutište, near Suva Reka, Kosovo,[a]. The church was destroyed by Kosovar Albanian forces during the destruction of the Serbian part of Mušutište, after the end of the Kosovo war in 1999.[1]

History

The church was built as an endowment by Serbian nobleman Jovan Dragoslav in 1315. The inscription at the entrance of the church was considered one of the oldest and most accomplished Serbian epigraphic texts of its kind. It was an inscribed-cross church with a semi-dome and a semi-round apse. The wall was built of alternating rows of bricks and stone cubes. The frescoes of the Mušutište School, related to the style of the Palaiologos era, were painted between 1316 and 1320 and were famed for their plasticity and the saints' typology were known as the best examples of Serbian art.[2]

In the altar area there was a unique portrait of St Clement of Ohrid. In the north-western corner of the naos there were figures of holy women, the warrior saints Theodore Tyro and Theodore Stratelates, angels, and St Panteleimon. Two throne icons of Christ and The Holy Virgin dated back to the year 1603.[2]

Protection

The church was designed a monument of culture on 27 November 1948. It was inscribed in the list of the Monuments of Culture of Exceptional Importance in 1990 upon the decision of the Assembly of Serbia.[2]

See also

Notes

a.   ^ Kosovo is the subject of a territorial dispute between the Republic of Kosovo and the Republic of Serbia. The Republic of Kosovo unilaterally declared independence on 17 February 2008. Serbia continues to claim it as part of its own sovereign territory. The two governments began to normalise relations in 2013, as part of the 2013 Brussels Agreement. Kosovo is currently (this note self-updates) recognized as an independent state by 98 out of the 193 United Nations member states. In total, 113 UN member states recognized Kosovo at some point, of which 15 later withdrew their recognition.

References

  1. ^ "In pictures: Kosovo's devastated churches". BBC News. 2001-12-18. Retrieved 2020-09-05.
  2. ^ a b c "Црква Св. Богородице Одигитрије". Institute for the Protection of Cultural Monuments of Serbia. Retrieved 1 August 2020.

Sources

  • Историјски часопис 44 (1997): Historical Review 44. Istorijski institut. 1 January 1998. pp. 370–. GGKEY:9A9KJ15QHZU.
  • "Црква Св. Богородице Одигитрије". Задужбина великог казнаца Јована Драгослава и његове породице налазила се изнад села Мушутишта, десетак километара југоисточно од Суве Реке. Саграђена је 1315. о чему је сведочио дугачак клесани натпис на надвратнику западног портала. Ктитор је један од првих српских велможа који је имао могућности да подигне тако велику цркву. Зидана је наизменичним редовима камена и опеке, док je полукружна олтарска апсида носила сложенију декорацију у комбинацији опеке и малтера. Основа је у облику уписаног крста са куполом која је почивала на четири слободна ступца. Сликарство је било сасвим фрагментарно сачувано: само четири архијереја насликаних у олтарском простору (укључујући једну од најстаријих представа св. Климента Охридског) и неколико појединачних фигура у северозападном углу наоса (свете жене, ратници Теодори Тирон и Стратилат, анђели и св. Пантелејмон) говорили су о великом умећу и образовању сликара. Фреске у Мушутишту, мада немају непосредних паралела, сврставане су међу најлепша остварења епохе краља Милутина. Иако њихов настанак није поменут у ктиторском натпису, претпоставља се да су изведене непосредно по завршетку градње, а најкасније до 1320. У цркви су чуване две престоне иконе из 1603. Храм је доживео обнову у другој половини XIX века. Конзерваторски радови нису извођени, а црква је срушена у лето 1999.
  • Задужбине Косова, споменице и значења српског народа, Призрен-Београд. Ljubljana: Дело. 1987. „Поче се и сазида се божански и свечасни храм Пречисте Владичице Наше Богородице Одигитрије из темеља, у дане превисокога краља Уроша, трудом и старањем великог казнаца Драгослава, са Јеленом супругом својом и Станишом, сином својим, и Аном, кћерју својом, године 7823, индикта 5.“

This page was last edited on 11 March 2021, at 05:47
Basis of this page is in Wikipedia. Text is available under the CC BY-SA 3.0 Unported License. Non-text media are available under their specified licenses. Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.