To install click the Add extension button. That's it.

The source code for the WIKI 2 extension is being checked by specialists of the Mozilla Foundation, Google, and Apple. You could also do it yourself at any point in time.

4,5
Kelly Slayton
Congratulations on this excellent venture… what a great idea!
Alexander Grigorievskiy
I use WIKI 2 every day and almost forgot how the original Wikipedia looks like.
Live Statistics
English Articles
Improved in 24 Hours
Added in 24 Hours
What we do. Every page goes through several hundred of perfecting techniques; in live mode. Quite the same Wikipedia. Just better.
.
Leo
Newton
Brights
Milds

2019 Chinese Artistic Gymnastics Championships

From Wikipedia, the free encyclopedia

2019 Chinese Artistic Gymnastics Championships
LocationChina Zhaoqing, Guangdong
Start dateMay 8, 2019
End dateMay 13, 2019
← 2018
2020 →

The 2019 Chinese Artistic Gymnastics Championships were held from 8 May to 13 May 2019 in Zhaoqing, Guangdong.[1]

Women's Medalists

Event Gold Silver Bronze
Team Guangdong
Liu Jingxing
Liu Tingting
Luo Rui
Ou Yushan
Zhao Shiting
Beijing
Du Siyu
Li Yanan
Qi Qi
Tang Xijing
Wang Yan
Zhejiang
Chen Yanfei
Guan Chenchen
Jia Fangfang
Luo Huan
Meng Shangrong
Sheng Jingyi
Individual all-around Liu Tingting (Guangdong) Luo Huan (Zhejiang) Ou Yushan (Guangdong)
Vault Liu Jinru (Henan) Qi Qi (Beijing) Deng Yalan (Jiangxi)
Uneven Bars Liu Tingting (Guangdong) Cheng Shiyi (Fujian) Ou Yushan (Guangdong)
Balance Beam Ou Yushan (Guangdong) Tang Xijing (Beijing) Qi Qi (Beijing)
Floor Exercise Shang Chunsong (Hubei) Ou Yushan (Guangdong) Liu Tingting (Guangdong)

Men's Medalists

Event Gold Silver Bronze
Team Army
Xiao Ruoteng
Zou Jingyuan
Yang Jiaxing
Deng Shudi
Huang Mingqi
Hu Xuwei
Jiangsu
Tang Qi
Sun Wei
You Hao
Yin Dehang
Shi Cong
Weng Hao
Guangdong
Wu Xiaoming
Du Yixin
Ji Lianshen
Ta Yinga
He Quqin
Yao Jiahang
Individual all-around Deng Shudi (Army) Sun Wei (Jiangsu) You Hao (Jiangsu)
Floor Exercise Xiao Ruoteng (Army) Wang Haoran (Shandong) Zhang Junkun (Army)
Pommel Horse Weng Hao (Jiangsu) Xiao Ruoteng (Army) Yao Jianshan (Shanxi)
Still Rings Lei Peng (Shanghai) Lan Xingyu (Guangxi) Deng Shudi (Army)
Vault Cen Yu (Yunnan) Huang Mingqi (Army) Qu Ruiyang (Hunan)
Parallel Bars Zou Jingyuan (Army) Liu Rongbing (Guizhou) Sun Wei (Jiangsu)
Horizontal Bar Lin Chaopan (Fujian) Liu Rongbing (Guizhou) Zeng Jiajun (Zhejiang)

References

  1. ^ "2019 Chinese Championships". The Gymternet. 2019-05-12. Retrieved 2019-06-06.
This page was last edited on 2 October 2020, at 13:25
Basis of this page is in Wikipedia. Text is available under the CC BY-SA 3.0 Unported License. Non-text media are available under their specified licenses. Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.