To install click the Add extension button. That's it.

The source code for the WIKI 2 extension is being checked by specialists of the Mozilla Foundation, Google, and Apple. You could also do it yourself at any point in time.

4,5
Kelly Slayton
Congratulations on this excellent venture… what a great idea!
Alexander Grigorievskiy
I use WIKI 2 every day and almost forgot how the original Wikipedia looks like.
Live Statistics
English Articles
Improved in 24 Hours
Added in 24 Hours
What we do. Every page goes through several hundred of perfecting techniques; in live mode. Quite the same Wikipedia. Just better.
.
Leo
Newton
Brights
Milds

2018 Chinese Artistic Gymnastics Championships

From Wikipedia, the free encyclopedia

2018 Chinese Artistic Gymnastics Championships
LocationChina Zhaoqing, Guangdong
Start dateMay 7, 2018
End dateMay 13, 2018
← 2017
2019 →

The 2018 Chinese Artistic Gymnastics Championships were held from 7 May to 13 May 2018 in Zhaoqing, Guangdong.[1]

Women's Medalists

Event Gold Silver Bronze
Team Guangdong
Chen Yile
Liu Jingxing
Liu Tingting
Ou Yushan
Zhao Shiting
Beijing
Du Siyu
Lin Yuyao
Qi Qi
Tang Xijing
Wang Jiarui
Yang Haimeng
Zhejiang
Chen Yanfei
Guan Chenchen
Hu Mengyao
Luo Huan
Lyu Jiaqi
Sheng Jingyi
Individual all-around Luo Huan (Zhejiang) Zhang Jin (Shanghai) Tang Xijing (Beijing)
Vault Liu Jinru (Henan)
Qi Qi (Beijing)
None awarded Yu Linmin (Fujian)
Uneven Bars Lyu Jiaqi (Zhejiang) Luo Huan (Zhejiang) Chen Yile (Guangdong)
Balance Beam Luo Huan (Zhejiang) Chen Yile (Guangdong)
Guan Chenchen (Zhejiang)
None awarded
Floor Exercise Liu Jinru (Henan) Yin Sisi (Hubei) Zhao Shiting (Guangdong)

Men's Medalists

Event Gold Silver Bronze
Team Jiangsu
Ma Yue
Shi Cong
Sun Wei
Weng Hao
Yin Dexing
You Hao
Hunan
Li Yi
Liu Yang
Qu Ruiyang
Tan Di
Yang Jiaxing
Zhang Boheng
Beijing
Chen Cong
Jin Zhengyuan
Xiang Bagenqiu
Xiao Ruoteng
Wu Jianfei
Zhao Weikang
Individual all-around Xiao Ruoteng (Beijing) Sun Wei (Jiangsu) Deng Shudi (Guizhou)
Floor Exercise Wang Haoran (Shandong) Su Weide (Shandong) Shi Cong (Jiangsu)
Pommel Horse Weng Hao (Jiangsu) Yan Renpeng (Shandong) Li Yi (Hunan)
Still Rings Lan Xingyu (Guangxi) Lei Peng (Shanghai) Wu Guanhua (Shaanxi)
Vault Huang Mingqi (Guangxi) Zhang Yijia (Sichuan) Wei Huyi (Yunnan)
Parallel Bars Zou Jingyuan (Sichuan) Wu Xiaoming (Guangdong) Liu Rongbing (Guizhou)
Horizontal Bar Deng Shudi (Guizhou)
Zhang Chenlong (Shandong)
None awarded Xiao Ruoteng (Beijing)

References

  1. ^ "2018 Chinese Championships Results". The Gymternet. 2018-05-09. Retrieved 2019-05-12.
This page was last edited on 2 October 2020, at 13:26
Basis of this page is in Wikipedia. Text is available under the CC BY-SA 3.0 Unported License. Non-text media are available under their specified licenses. Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.