To install click the Add extension button. That's it.

The source code for the WIKI 2 extension is being checked by specialists of the Mozilla Foundation, Google, and Apple. You could also do it yourself at any point in time.

4,5
Kelly Slayton
Congratulations on this excellent venture… what a great idea!
Alexander Grigorievskiy
I use WIKI 2 every day and almost forgot how the original Wikipedia looks like.
Live Statistics
English Articles
Improved in 24 Hours
Added in 24 Hours
What we do. Every page goes through several hundred of perfecting techniques; in live mode. Quite the same Wikipedia. Just better.
.
Leo
Newton
Brights
Milds

From Wikipedia, the free encyclopedia

Şemsi Pasha
BornBolu Edit this on Wikidata
Died28 April 1580
OccupationStatesman

Şemsi Ahmet Pasha also known as Chamsi-Pasha; (died 28 April 1580) was a prominent Ottoman nobleman and statesman of Albanian origin[1][2] who occupied numerous high-ranking political posts, serving at different stages as the Ottoman governor of Damascus, Rûm, Sivas, Anatolia and Rumelia, and subsequently succeeding Sokollu Mehmet Pasha as grand vizier of the Ottoman Empire in 1579.

Life

Paternally, he was a direct descendant of Khalid ibn al-Walid, the celebrated commander whose armies conquered Syria at the time of Muhammad in the 7th century.[3] His wife was the granddaughter of the Ottoman Sultan Suleiman I, Ayşe Hümaşah Sultan.[4]

Raised in the Imperial residence of the period, Topkapı Palace, as Grand Vizier, he charged renowned court architect Mimar Sinan with the task of building a mosque and adjoining complex near his main seat, the Şemsi Pasha Palace on the Bosphorus shoreline in Constantinople. The Şemsi Pasha Mosque is one of the smallest mosques to be commissioned by a Grand Vizier, and yet it is one of the most well-known mosques in city, due to a combination of its miniature dimensions and its waterfront location. It is mentioned as a chief example of Mimar Sinan's skill in organically blending architecture with the natural landscape.[5]

During Şemsi Pasha's tenure as the beylerbey (governor-general) of Rumelia, it was reported that he left the capital for Sofia in 1565 with such pomp that the people of Constantinople who watched the spectacle of his lavishly clad retinue had never seen a beylerbey display such 'majesty and grandeur.'

See also

References

  1. ^ Kim Mehmeti. Fara e bimes se keqe. p. 64. Shemsi Ahmet Pasha ishte me origjinë shqiptare. U lind në vitin 1492. Del të jetë i shënuar si shqiptar nga i ati, jo na nëna. Qysh në moshë të re, pasi i kishte kryer me sukses mësimet ishte emëruar nëpunës në Oborrin e Sulltan Sylejmanit të Madhërishëm. Ai, në periudha të ndryshme kohore ka shërbyer si guvernator osman në Damasku, Sivash, Anadoll dhe në viset e Rumelisë.
  2. ^ Danişmend (1971), p. 25. (in Turkish)
  3. ^ Kim Mehmeti. Fara e bimes se keqe. p. 64. Nëna e Shemsi Ahmed Pashait, thuhet se ishte me origjinë familjare një pasardhës i drejtpërdrejtë i Halid Ibni Velidit, komandantit të famshëm të ushtrisë islame, i cili pushtoi Sirinë në kohën e profetit Muhamed, në shekullin e 7-të.
  4. ^ Kim Mehmeti. Fara e bimes se keqe. p. 65. Nëna e tij, Aishe Humashah, ishte mbesa e Sulltan Sylejmanit.
  5. ^ Jorgji Kote. Diplomacia per te gjithe. p. 24. Në kohën kur ishte emëruar pranë Vezirir të Madh, Sokolloviq, kishte ngritur Pallatin Topkapi. Ai kishte urdhëruar arkitektin më të njohur të kohës, ( Leonardo Da Vinçin) e Lindjes, mjeshtrin me origjinë shqiptare, Mimar Sinan, që të ndërtonte një xhami në Kompleksin bregdetar të Bosforit, në Konstandinopojë. Xhamia e Shemsi Pashës është njëra ndër xhamitë më të vogla që është porositur nga veziri i madh, por kjo është një nga xhamitë më të njohura në qytet, për shkak të një kombinimi të dimensioneve të saj në miniaturë dhe vendndodhjen e saj ujore. Kjo xhami unikate është përmendur si një karakteristikë krejt e veçantë e mjeshtrit të përkryer të kohës, Mimar Sinan. Ai me gjenialitetin e tij krijues e ndërtues, kishte arritur të lidhte organikisht një përzierje të arkitekturës me peizazhin natyror.

Sources

  • Kuran, Aptullah. 1986. Mimar Sinan. Istanbul: Hürriyet Vakıf Yayınları, p. 193–196.
  • Gültekin, Gülbin. 1994. "Semsi Pasa Külliyesi." In Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi. Istanbul: Tarih Vakfi, VII, p. 158–159.
  • Necipoglu, Gülru. 2005. The Age of Sinan: Architectural Culture in the Ottoman Empire. London: Reaktion Books, p. 452–498.
Political offices
Preceded by
Ottoman Governor of Damascus
1552–1555
Succeeded by
Preceded by
Sokollu Mehmed Pasha
Grand Vizier of the Ottoman Empire
12 October 1579 – 28 April 1580
Succeeded by
Lala Kara Mustafa Pasha
This page was last edited on 2 April 2020, at 18:12
Basis of this page is in Wikipedia. Text is available under the CC BY-SA 3.0 Unported License. Non-text media are available under their specified licenses. Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.